Klik untuk balik ke Laman Tranung Kite                             


WAJIB TAAT KEPADA ALLAH DAN RASULNYA

1. "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa di antara kamu. Maka jikalau kamu berbantahan dalam satu perkara, hendaklah kamu sekalian mengembalikannya kepada Allah dan Rasul, jika kamu sekalian beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu, sebaik-baik dan sebagus-bagus keputusan." (an-Nisa' : 59)

2. "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu berpaling daripadaNya, padahal kamu sekalian mendengar." (al-Anfal : 20)

3. "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul, dan janganlah kamu sekalian merosakkan amal-amal kebaikanmu." (Muhammad : 33)

4. "Katakanlah olehmu (Muhammad) : Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasul; maka jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak akan suka kepada orang-orang yang kafir." (Ali Imran : 32)

5. "Katakanlah (Muhammad): Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul, jika kamu sekalian berpaling, maka bahawasanya atasnya (Rasul) itu apa-apa yang dipikul dan atas kamu sekalian apa-apa yang dipikul; dan jika kamu mentaatinya, pasti kamu mendapat pertunjuk. Dan tidaklah atas Rasul itu melainkan menyampaikan pesan yang nyata." (an-Nur : 54)

6. "Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada RasulNya, jika kamu orang-orang yang beriman." (al-Anfal : 1)

7. "Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada RasulNya dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan." (al-Mujadalah : 13)

8. "Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada RasulNya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, nanti kamu lemah dan hilang kekuatan kamu. Dan bersabarlah kamu, bahawa Allah itu bersama orang-orang yang sabar." (al-Anfal : 46)

9. "Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul; dan berhati-hatilah kamu, kerana jika kamu sekalian berpaling, maka ketahuilah olehmu, sesungguhnya tidak ada kewajipan atas Rasul Kami melainkan menyampaikan apa yang nyata." (al-Ma'idah : 92)

[email protected]

        Ke atas

Diterbitkan oleh : Tranung Kite Cyberlink
Laman Web : http://tranungkite.tripod.com/ dan Email : [email protected]