Tranung Kite dot net

SUMBANGAN MEMBANTU LAMAN INI
Bank Islam Cawangan Dungun No : 13044-01-0009696
Nama Pemegang : Dewan Pemuda Pas Kawasan Dungun

Loyaliti dan Kebencian Yang Disyariatkan Islam Bhg 2 (Akhir)

Segala puji bagi Allah Ta'ala, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga, sahabatnya serta orang-orang yang menempuh jalan dengan petunjuknya. Setelah cinta kepada Allah dan RasulNya, wajib bagi setiap muslim untuk mencintai para wali-wali Allah dan membenci musuh-musuhNya. Termasuk dari dasar-dasar akidah Islam, bahawa setiap muslim yang beragama dengan akidah ini wajib untuk : - berwala’ (sikap setia, loyal) terhadap orang-orang yang berakidah Islam dan memusuhi orang-orang yang menentang akidah Islam. - mencintai orang yang bertauhid dan orang-orang yang ikhlas serta berwala’ terhadap mereka. - membenci orang-orang musyrik dan memusuhinya. Hal yang demikian itu termasuk sebahagian dari millah (agama) Nabi Ibrahim 'alaihis salam dan orang-orang yang mengikutinya, yang kita diperintahkan untuk mencontohi mereka, sebagaiman firman Allah Ta’ala yang bermaksud: “Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka : ‘Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah sahaja’. (Al-Mumtahanah : 4).

Juga termasuk dari agama Muhammad Shalallahu 'alaihi wassalam, Allah berfirman yang bermaksud: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain, barangsiapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin maka sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” (Al-Maidah: 51).

Ayat ini berkenaan dengan haramnya berwala’ terhadap ahli kitab secara khusus. Demikian pula haram menjadikan orang kafir secara umum sebagai pemimpin, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuhmu sebagai teman-teman setia (pemimpin). (Al-Mumtahanah : 1). Bahkan haram hukumnya bagi orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai pemimpin walaupun mereka adalah keluarganya sendiri. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Hai orang-orang yang beriman, jangnlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu sebagai pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpin maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (At-Taubah : 23).

Dan Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya sekalipun orang-orang itu bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara ataupun keluarga mereka.” (Al-Mujadalah : 22).

Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui pokok agama yang agung ini, sampai suatu ketika orang yang mengaku ahli ilmu dan dakwah mengatakan dalam radio berbahasa arab bahawa orang-orang Nasrani itu sesungguhnya adalah saudara-saudara kita. Subhanallah, alangkah bahayanya pernyataan ini.

Sebagaimana Allah mengharamkan wala’ terhadap kaum kafir, musuh-musuh akidah Islam, Allah Ta'ala pun mewajibkan berwala’ terhadap kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Sesunggunhya penolong kamu hanyalah Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barangsiapa menjadikan Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang.” (Al-Maidah :55-56).

Allah berfirman yang bermaksud: “Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang beriman yang bersama dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka.” (Al-Fath :29 ).

Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (Al-Hujurat :10).

Oleh kerana itu orang mukminin adalah saudara seagama dan seakidah, walaupun jauh nasabnya, negaranya mahupun zamannya. Allah swt berfirman yang bermaksud: “Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar) mereka berdoa : Ya Tuhan kami, berilah kami ampunan dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al- Hasyr :10). Oleh kerana itu kaum muslimin sejak mereka diciptakan sampai akhir nanti, meski tanahairnya berjauhan dan masanya tidak berdekatan, mereka adalah bersaudara dan saling mencintai. Orang-orang yang datang berikutnya meneladani orang-orang yang sebelum mereka dari kaum mukminin, mereka saling mendoakan dan saling memintakan ampunan antara sesama mereka.

Al Wala’ wal Bara’ itu memiliki fenomena yang nyata, yang menunjukkan keberadaannya.

sebahagian fenomena yang tampak dari sikap wala’ terhadap kaum muslimin

1. Hijrah ke negeri kaum muslimin dan meninggalkan negeri kaum kafir. Hijrah itu adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim dengan maksud untuk menyelamatkan agama. Hijrah dengan pengertian dan tujuan seperti ini adalah wajib dan sentiasa tetap ada sampai matahati terbit dari barat pada saat datangnya hari kiamat. Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam berlepas diri dari setiap muslim yang menetap di tengah-tengah kaum musyrikin, oleh kerana itu diharamkan atas setiap muslim menetap di negeri kaum kafir kecualli bila dia tidak mampu berhijrah meninggalkan tanahair orang kafir atau keberadaannya di sana membawa manfaat agama, seperti untuk dakwah ke jalan Allah dan menyebarkan islam.

Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri (kepada mereka) Malaikat bertanya : ‘Dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab : adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah). Para malaikat berkata: ‘Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?’ orang-orang itu tempatnya adalah neraka jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki, wanita, anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah). Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (An-Nisa’: 97-98).

2. Berusaha menolong dan membantu kaum muslimin dengan jiwa, harta dan lisan dalam setiap apa yang mereka perlukan, baik dalam urusan agama mahupun dunia. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita, sebahagian mereka adalah menjadi penolong sebahagian yang lain.” (At-Taubah :71).

“Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan) pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali atas kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka.” (Al-Anfal : 72).

3. Ikut merasakan sakit atas penderitaan mereka dan gembira dengan sebab mereka mendapat kesenangan. Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam bersabda yang bermaksud: “Perumpamaan kaum muslimin di dalam kasih sayangnya, belas kasihnya dan sayang-menyayanginya bagaikan satu tubuh, apabila satu bahagian tubuh merasa sakit (menderita) maka seluruh tubuh menjadi demam dan tidak dapat tidur kerananya.”

Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam bersabda yang bermaksud: “Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainya bagaikan bangunan yang kuat, menguatkan sebahagian yang satu dengan yang lainnya.” Dan Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam merapatkan jari-jarinya (memberi perumpamaan).

4. Memberi nasihat kepada mereka, mencintai kebaikan bagi mereka, tidak berkhianat dan tidak menipunya. Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam bersabda yang bermaksud: “Tidak beiman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.”

“Orang muslim itu saudara muslim yang lain, tidak mengolok-oloknya, tidak merendahkannya dan tidak pula menyerahkanya (kepada bahaya). Cukuplah sebagai kejahatan seorang muslim mengolok saudaranya muslim yang lain. Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram, darah, harta dan kehormatannya.”

“Janganlah kalian saling benci-membenci, saling belakang-membelakangi, saling menawar dagangan dengan harga yang tinggi untuk menipu orang lain biar membeli dengan harga yang tinggi dan jangan menjual (dagangan) atas transaksi jual beli muslim lainnya. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara.”

5. Menghormati dan memuliakan kaum muslimin serta tidak merendahkan dan mencela mereka. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (kerana) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita yang lain (kerana) boleh jadi wanita (yang diolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok). Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk (panggilan) ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barangsiapa yang tidak beriman, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu menggunjing/mengumpat sebahagian yang lain. Sukakah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (Al-Hujurat: 11-12).

6. Sentiasa bersama mereka, baik dalam keadaan sulit mahupun lapang, dan dalam keadaan susah mahupun senang. Berbeza dengan orang-orang munafik yang hanya bersama kaum muslimin pada saat lapang dan senang, dan mereka meninggalkan kaum muslimin ketika dalam keadaan susah.

Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Orang-orang yang menunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin), maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata: ‘Bukankah kami turut berperang bersama kamu?’ Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata : ‘Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin’.” (An-Nisa’ :141).

7. Mengunjungi kaum muslimin, senang bertemu dan berkumpul bersama mereka. Dalam hadis qudsi disebutkan yang bermaksud: “Aku pasti mencintai mereka yang saling kunjung-mengunjungi kerana-Ku.” Dan dalam hadis lain Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam bersabda yang bermaksud: “Bahawasanya ada seseorang yang mengunjungi saudaranya kerana Allah, maka Allah mengirimkan Malaikat (berupa manusia) yang menghadangnya di jalan, dan bertanya: ‘Hendak ke mana engkau?’ Dia menjawab: ‘Saya akan pergi berkunjung kepada seorang saudaraku kerana Allah.’ Dia bertanya : ‘Apakah kamu punya hajat yang engkau harapkan darinya?’ dia menjawab :’Tidak, hanya aku mencintainya kerana Allah.’ Malaikat berkata : ‘Saya adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahawa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu kerana Allah’.”

8. Menghargai hak-hak kaum mukminin. Ia tidak mahu menjual atas penjualan kaum mukminin (tidak berebut pembeli), tidak menawar barang yang telah mereka tawar, tidak meminang wanita yang telah mereka pinang, dan tidak merebut apa yang telah mereka dahului dalam perkara yang mubah. Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam bersabda yang bermaksud: “Ketahuilah, tidak boleh bagi seseorang untuk menjual atas penjualan saudaranya, dan tidak boleh meminang (wanita) yang telah dipinang saudaranya.”

Dalam riwayat ini ditambahkan: “Dan tidak boleh menawar barang yang telah ditawar oleh saudaranya.”

9. Bersikap lemah lembut terhadap kaum yang lemah di antara kaum muslimin. Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam bersabda yang bermaksud: “Tidak termasuk golonganku orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengasihi yang lebih muda.”

Dalam hadis lain Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam bersabda yang bermaksud: “Bukankah kalian tidak diberikan kemenangan dan rezeki kecuali disebabkan kerana orang-orang yang lemah di antara kalian?”

Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan senja hari dengan mengharap keredhaanNya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (kerana) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia.” (Al-Kahfi : 28).

10. Mendoakan kaum muslimin dan memintakan ampunan bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Dan mohonkanlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa-dosa orang-orang mukmin laki-laki dan wanita.” (Muhammad : 19).

Firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang beriman lebih dahulu dari kami.” (Al-Hasyr : 10).

Sebahagian fenomena yang tampak dari sikap wala’ (loyaliti) terhadap orang kafir

1. Menyerupai mereka dalam tata cara berpakaian, berbicara dan sebagainya kerana menyerupai mereka dalam berpakaian, berbicara dan lain sebagainya menunjukkan suatu kecintaan terhadap mereka yang diserupainya. Oleh kerana itu Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam bersabda yang bermaksud: “Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia adalah sebahagian dari mereka.”

Oleh kerana itu diharamkan menyerupai orang-orang kafir dalam hal yang menjadi ciri khusus mereka, yang berupa tradisi atau adat kebiasaan, ibadah, simbol dan akhlak mereka seperti mencukur janggut, memanjangkan misai, berbicara dengan bahasa mereka kecuali ada keperluan yang mendesak, demikian pula dengan mode mereka dalam berpakaian, makan, minum, dan sebagainya.

2. Menetap di negeri orang kafir dan tidak mahu berpindah (hijrah) dari negeri tersebut ke negeri kaum muslimin dengan maksud menyelamatkan agamanya. Hijrah dalam pengertian semacam ini dan dengan tujuan seperti ini hukumnya wajib. Menetapnya seseorang di negeri kafir menunjukkan kecintaan orang tersebut terhadap orang kafir. Dari sinilah Allah mengharamkan orang muslim untuk tinggal di antara orang kafir bila dia mampu untuk berhijrah. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri (kepada mereka) Malaikat bertanya: ‘Dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab : adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah). Para malaikat berkata : ‘Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?’ orang-orang itu tempatnya adalah neraka jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki, wanita, dan anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk berhijrah). Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (An-Nisa’ : 97-98).

Maka Allah tidak menerima alasan menetap di negeri kafir kecuali orang-orang lemah yang tidak mampu untuk berhijrah, demikian pula orang yang tetap tinggal di negeri kafir yang mempunyai kemaslahatan dalam agama seperti dakwah ke jalan Allah dan menyebarkan Islam ke negeri mereka.

3. Berpergian ke negeri mereka dengan maksud wisata dan refreshing (bersantai). Hal yang demikian haram hukumnya kecuali untuk hal yang sangat diperlukan, seperti berubat, berdagang, studi tentang sesuatu yang bermanfaat yang tidak dapat tercapai kecuali dengan mengadakan perjalanan ke negeri mereka, maka hal itu diperbolehkan sesuai dengan keperluan. Jika keperluannya sudah terpenuhi, ia wajib kembali ke negeri kaum musllimin.

Dan disyariatkan pula untuk dibolehkannya mengadakan perjalanan semacam ini, ia mampu menampakkan agamanya, bangga dengan keislamannya, menjauhi tempat-tempat kejahatan, waspada terhdap penyelinapan musuh-musuhnya dan tipu daya mereka.

Diperbolehkan juga untuk berpergian atau wajib pergi ke negeri mereka apabila dimaksudkan untuk berdakwah ke jalan Allah dan menyebarkan Islam.

4. Membantu kaum kafir dan menolong mereka dalam usaha melawan kaum muslimin, mengirim bantuan dan melindungi mereka. Ini termasuk hal yang membatalkan keislaman dan yang menyebabkan seseorang menjadi murtad. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian itu.

5. Meminta bantuan kepada kaum kafir, mempercayakan urusan kepada mereka, memberikan kekuasaan kepada mereka agar menduduki jabatan yang di dalamnya ada banyak perkara yang menyangkut urusan kaum muslimin, serta menjadikan mereka sebagi kawan terdekat dan teman dalam bermusyawarah.

Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalangan kamu (kerana) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyaikan oleh hati mereka lebih besar lagi, sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya, apabila mereka menjumpai kamu mereka berkata: ‘Kami beriman’. Dan apabila mereka menyendiri mereka menggigit hujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah kepada mereka : matilah kamu kerana kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Jika kamu memperoleh kebaikan, nescaya mereka bersedih hati, tapi jika kamu mendapat bencana mereka bergembira kerananya.” (Ali Imran :118-120).

Ayat-ayat yang mulia ini mengungkapkan hakikat kaum kafir dan apa yang mereka sembunyikan dari kaum muslimin yang berupa kebencian dan siasat untuk malawan kaum muslimin seperti tipu daya dan pengkhianatan. Dan ayat ini juga mengungkapkan tentang kesenangan mereka bila kaum muslimin mendapat musibah. Dengan berbagai cara mereka mengganggu ummat islam. Bahkan kaum kuffar tersebut memanfaatkan kepercayaan ummat Islam kepada mereka dan menyusun rencana untuk mendiskreditkan dan membahayakan ummat Islam.

Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy’ari, semoga Allah meredhainya, dia berkata kepada Umar Radiyallahu 'anhu : “Saya memiliki sekretari yang beragama nasrani.” Umar berkata : “Mengapa kamu berbuat demikian? Celaka engkau. Tidakkah engkau mendengar Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimin-pemimpinmu, sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain.” (Al-Maidah : 51).

Kenapa engkau tidak ambil seorang muslim sebagai sekretarimu?” Abu Musa menjawab : “Wahai Amirul mukminin, saya perlukan tulisannya dan urusan agama terserah dia”. Umar berkata : “Saya tidak akan memuliakan mereka kerana Allah telah menghinakan mereka, saya tidak akan mengangkat darjat mereka kerana Allah telah merendahkan mereka dan saya tidak akan mendekatkan mereka kerana Allah telah menjauhkan mereka.”

Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan, bahawasanya Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam keluar menuju Badar. Tiba-tiba seorang dari kaum musyrikin menguntitnya dan berhasil menyusul beliau ketika sampai di Herat, lalu dia berkata : “Sesungguhnya aku ingin mengikuti kamu dan aku rela berkorban untuk kamu.” Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam bersabda : “Berimankah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya?” dia berkata : “Tidak!” Beliau bersabda : “Kembalilah, kerana saya tidak akan meminta pertolongan kepada orang musyrik.”

Dari nash-nash tersebut di atas jelaslah bagi kita tentang haramnya mengangkat kaum kafir untuk menduduki jabatan pekerjaan kaum muslimin yang mereka nanti akan mengukuhkan kedudukannya dengan sarana yang ada padanya untuk mengetahui keadaan kaum muslimin dan membuka rahsia-rahsia mereka atau menipu menjerumuskan ummat Islam ke dalam kerugian dan kebinasaan. Namun sayang hal ini banyak terjadi pula di negara kaum muslimin, negeri Haromain Syarifain (Arab Saudi) yang mejadikan kaum kuffar sebagai pekerja-pekerja, pemandu-pemandu, pelayan-pelayan, guru-guru di rumah-rumah yang bergaul bersama keluarga muslim atau membaur dengan kaum muslimin di negaranya.

6. Selalu menggunakan kalender mereka, khususnya kalender yang mencantumkan waktu upacara keagamaan dan hari raya mereka, seperti kalender masehi. Kalender masehi ini merupakan peringatan kelahiran Al-masih, kalender itu mereka karang sendiri, tidak atas perintah Al-Masih (Nabi Isa ). kerana itu menggunakan kalender ini bererti ikut berserta dalam menghidupkan syiar dan hari raya mereka. Hendaknya kita menghindari masalah ini kerana sahabat rodhiallohu ‘anhum. pun berpaling dari kalender orang-orang kafir, dan mereka membikin kalender sendiri yang dimulai dengan peristiwa hijrahnya Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam pada masa khalifah Umar Radiyallahu 'anhu. Hal tersebut menunjukkan wajibnya menyelisihi kaum kuffar dalam masalah ini dan dalam ciri-ciri khas mereka. Semoga Allah menolong kita.

7. Ikut berserta/meraikan dalam hari raya mereka atau membantu mereka dalam menyelenggarakannya atau memberikan penghormatan terhadap mereka dengan memberikan ucapan selamat sesuai dengan hari raya mereka, atau ikut hadir pada saat merayakannya. Dalam tafsir firman Allah yang bermaksud: “Mereka tidak menyaksikan az-zuur (persaksian palsu).” (Al-furqan : 72). Disebutkan “Dan di antara sifat-sifat hamba Ar-Rahman, adalah mereka tidak menghadiri acara-acara hari raya yang didakan oleh kaum kuffar.”

8. Memuji dan membanggakan keadaan mereka seperti kagum terhadap peradaban, akhlak dan kemajuan teknologi mereka tanpa memperhatikan akidah mereka yang keliru dan agama mereka yang rosak. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Dan janganlah kamu tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami mencuba mereka dengannya, dan kurnia Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal.” (Thoha : 131).

Yang demikian itu bukan bererti orang Islam tidak boleh mencari atau mengambil tahu tentang sebab-sebab kekuatan mereka, seperti kemajuan teknologi, teknik militer dan keberhasilan ekonomi mereka, akan tetapi yang demikian itu justeru harus dituntut.

Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Bersiaplah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa yang kamu sanggupi.” (Al-Anfal :7).

Pada dasarnya beberapa hal yang berfaedah dan rahsia-rahsia alam semesta yang ada adalah untuk kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Katakanlah : ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan juga rezeki yang baik? Katakanlah: ‘Semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman di dunia, khusus untuk mereka sahaja di hari kiamat’.” (Al-A’raf : 32).

Firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripadaNya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-banar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Al-Jatsiah : 13).

Firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.” (al-Baqarah : 29).

Oleh kerana itu kaum muslimin wajib saling berlumba-lumba dalam usaha memperolehi beberapa teknologi dan potensi yang ada, jangan sampai ditemukan orang kafir agar mereka tidak tergantung kepada orang kafir dalam memperolehi teknologi tersebut. Bahkan dianjurkan agar mereka mampu memiliki industri-industri dan menciptakan perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan.

9. Memberi nama dengan nama-nama orang kafir.

Banyak di antara kaum muslimin yang memberi nama kepada anaknya baik laki-laki mahupun perempuan dengan nama-nama asing dan meninggalkan nama bapaknya, ibunya, datuknya, neneknya, dan nama-nama yang dikenal di dalam masyarakatnya. Padahal Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam bersabda yang bermaksud: “Sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdur Rahman.”

Perubahan nama-nama tersebut berakibat hilangnya kesatuan dengan generasi sebelumnya, selanjutnya menyebabkan hubungan antara generasi ini dengan generasi sebelumnya terputus. Juga menghapuskan identiti nama keluarga-keluarga tertentu yang biasa dikenal dengan nama-nama khas mereka.

10. Berdoa memohonkan ampunan bagi mereka dan bersikap kasih sayang terhadap mereka. Allah telah mengharamkan hal demikian ini dalam firmannya yang bermaksud: “Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahawasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahannam.” (At-Taubah : 11). kerana dalam permasalahan ini mengandung adanya suatu rasa kecintaan terhadap mereka dan membenarkan sesuatu yang ada pada mereka.

Hal yang perlu diperhatikan

Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu kerana agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Al-Mumtahanah : 8).

Pengertiannya adalah, barangsiapa di antara kaum kuffar yang telah menahan diri untuk tidak mengganggu, tidak memerangi dan tidak mengusir kaum muslimin dari kampung halaman mereka, maka dalam menghadapi kaum kuffar yang demikian itu, kaum muslimin harus memberikan suatu balasan yang seimbang, yakni dengan kebaikan dan berlaku adil dalam hubungan yang bersifat duniawi. Meski demikian, hati mereka tetap tidak boleh mencintai orang kafir, kerana Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud:“... untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka.” (Al-Mumtahanah : 8).

Dan Allah tidak berfirman : “Untuk berwala’ (setia) dan mencintai mereka.”

Dan sebagai perbandingan dalam masalah ini, Allah berfirman tentang keadaan kedua orang tua yang kafir yang bermaksud: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentangnya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaKu.” (Luqman :15 ).

Pada suatu ketika ibunda Asma’ yang kafir datang kepada Asma’ dengan maksud meminta agar kekeluargaan itu tetap ada meskipun dia kafir, lalu Asma’ minta izin kepada Rasulullah saw tentang hal itu, maka beliau bersabda yang bermaksud: “Sambungkanlah hubungan kekeluargaan dengan ibumu.”

Dan Allah telah berfirman yang bermaksud: “Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya sekalipun orang-orang itu bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara atau pun keluarga mereka.” (Al-Mujadalah : 22).

Maka hubungan silaturrahim dan saling memberikan balasan dalam urusan dunia adalah suatu perkara, sedangkan suatu sikap rasa cinta dan kasih sayang adalah perkara lain.

Disamping menyambung tali kekeluargaan dan hubungan pergaulan yang baik merupakan pemikat sehingga orang kafir mahu masuk Islam. Dengan demikian perkara tersebut merupakan bahagian dari sarana dakwah. Berbeza halnya dengan kasih sayang dan kesetiaan yang menunjukkan persetujuan terhadap orang kafir atas sesuatu yang ada padanya, seperti akhlaknya, akidahnya, ibadahnya dan lain-lain. Yang demikian itu menyebabkan tidak ada keinginan untuk mengajak mereka masuk Islam.

Demikian pula diharamkannya berwala’ terhadap orang kafir, bukan bererti diharamkan bergaul dengan mereka dalam hal hubungan dagang yang mubah, mengimport barang-barang dan industri, atau mengambil manfaat dari pengalaman dan temuan-temuan mereka. Nabi SAW pernah menyewa Ibnu Uraiqith Al-Laitsi yang kafir agar dia menjadi penunjuk jalan ketika beliau hijrah ke Madinah. Juga beliau berhutang kepada sebahagian orang yahudi.

Sedang kaum muslimin yang sentiasa mengimport barang-barang dan industri dari orang kafir, hal ini termasuk dalam masalah jual beli dengan harga yang betul, bukan bererti mereka memiliki kelebihan dan keutamaan atas kita, dan hal itu juga bukan salah satu sebab timbulnya rasa cinta dan wala’ kepada mereka. Allah swt mewajibkan mencintai kaum muslimin dan berwala’ kepada mereka dan membenci orang-orang kafir serta memusuhi mereka.

Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi.” (Al-Anfal : 72).

Tentang firman Allah yang bermaksud: “Adapun orang-orang yang kafir, sebahagian mereka menjadi pelindung sebahagian yang lain. Jika kalian tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu nescaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar.” (Al-Anfal :73 ).

Al hafidz Ibnu Katsir berkata : “Makna firman Allah : ‘Jika kalian tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu nescaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar’ adalah jika kalian tidak menjauhi kaum musyrikin dan tidak berwala’kan terhadap kaum mukminin, jika kalian tidak melakukan hal itu nescaya akan terjadi fitnah di tengah manusia berupa pencampur-adukan antara perkara kaum mukminin dengan kaum kafir, hingga menyebabkan kerosakan yang luas dan menyebar.”

Ironisnya, kenyataan ini telah terjadi di zaman sekarang ini. Semoga Allah menolong kita.

Pembahagian Manusia dalam masalah Al Wala' dan Al Bara'

Manusia dalam permasalahan al-wala’ wal baro’ terbahagi atas tiga bahagian:

1. Mereka yang dicintai dengan suatu kecintaan yang murni, tidak terdapat permusuhan sama sekali disamping kecintaannya. Mereka adalah kaum mukminin sejati seperti para Nabi, orang –orang yang jujur, syuhada’ dan shalihin. Dan yang paling mulia dari mereka adalah Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam, maka wajib pula mencintai beliau lebih besar daripada kecintaan terhadap diri sendiri, anak, orang tua dan manusia secara umum.

Kemudian isteri-isteri beliau yang merupakan ibu kaum mukminin, Ahlul bait (keluarga Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam) dan para sahabatnya yang mulia, khususnya khulafaur rasyidin dan sepuluh sahabat yang lain, kaum Muhajirin dan Anshar, orang yang ikut dalam perang Badar dan orang yang pernah bai’at dengan Nabi di Baitur Ridwan, kemudian para sahabat yang lainnya.

Lalu para tabi’in dan beberapa orang yang hidup pada abad yang diutamakan, ulama-ulama salaf dan para imam yang empat. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud: “Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar) mereka berdoa : Ya Tuhan kami, berilah kami ampunan dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al- Hasyr :10).

Dan tidak boleh bagi orang yang dihatinya masih ada iman membenci shahabat dan para ulama salaf dikalangan umat ini.

Orang-orang yang membenci mereka itu adalah orang yang hatinya cenderung untuk bengkok, kaum munafik dan musuh-musuh Islam seperti golongan rafidah dan khawarij. (Khawarij menganggap orang yang melakukan dosa besar kafir, Murji’ah :selagi iman masih ada, dosa besar tidak masalah. Ahlus sunnah : Mukmin yang berbuat dosa adalah mukmin yang kurang imannya)

2. Orang yang dibenci dan dimusuhi dengan sesungguhnya, serta tidak ada suatu kecintaan sama sekali kepada mereka. Mereka adalah kaum kafir tulen dari golongan orang kafir, musyrik munafik, kaum murtad dan kaum yang menentang Islam dari berbagai golongan.

Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud: “Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya sekalipun orang-orang itu bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara ataupun keluarga mereka.” (Al-Mujadalah : 22).

Allah mencela Bani Israel dalam firmannya yang bermaksud: “Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, iaitu kemurkaan Allah kepada mereka dan mereka akan kekal dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadnya (Nabi), nescaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik.” (Al-Maidah : 80-81).

3. Orang yang dicintai kerana suatu hal dan dibenci kerana suatu hal yang lain. Maka dalam dirinya terkumpul adanya suatu kebencian dan permusuhan, mereka itu adalah orang yang berbuat kemaksiatan dari kalangan kaum mukminin. Mereka dicintai kerana ada pada mereka keimanan dan dibenci kerana ada pada mereka kemaksiatan yang bukan termasuk kekafiran dan kemusyrikan.

Mencintai mereka dengan menasahati mereka dan mengingkari perbuatan maksiat yang mereka lakukan, bahkan harus mengingkarinya, agar mereka disuruh kepada yang baik dan dilarang dari kemungkaran. Dan hendaknya ditegakkan atas mereka hukum-hukum serta ancaman-ancaman sehingga mereka jera dari kamaksiatan dan bertaubat dari kejahatan.

Akan tetapi mereka tidaklah dibenci dengan kebencian yang sepenuhnya dan berlepas diri dari mereka, sebagaimana dikatakan khawarij dalam masalah orang yang melakukan dosa besar yang tidak sama dengan perbuatan syirik. Mereka juga tidak dicintai dan diberi kesetiaan sebagaimana yang dikatakan murji’ah, tetapi hendaknya adil dalam melihat urusan mereka, sebagimana yang diketahui dalam mazhab Ahlussunnah wal jamaah.

Suatu kecintaan yang didasarkan kerana Allah, dan kebencian kerana Allah adalah tali yang sangat kuat dalam keimanan, dan seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya di hari kiamat. Demikian dijelaskan dalam sebuah hadis. Situasi dan keadaan telah berubah, kini kebanyakan manusia setia dan memusuhi kerana urusan dunia. Mereka berwala’ terhadap orang yang memiliki kekuasaan kenikmatan dunia meskipun orang tersebut adalah musuh Allah, RasulNya dan agama Islam. Sedang orang yang tidak memiliki nasib baik duniawi, mereka memusuhinya, meskipun orang tersebut adalah wali Allah dan setia terhadap RasulNya, bahkan dikeranakan sebab yang sepele mereka mengucilkannya dan menghinakannya.

Abdullah bin Abbas Radiyallahu 'anhu berkata : “Barangsiapa mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, berwala’ kerana Allah dan memusuhi kerana Allah, (maka ketahuilah) memang wilayah Allah itu hanya dapat dicapai dengan perbuatan itu. Dan umumnya manusia mengikat tali persaudaraan kerana perkara dunia. Yang demikian itu tidaklah mendatangkan suatu manfaatpun bagi pelakunya.”

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawasanya Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam bersabda yang bermaksud: “Sesunguhnya Allah berfirman : ‘Barangsiapa memusuhi waliKu, maka sungguh Aku telah mengumumkan perang padanya.” (HR. Al-Bukhari).

Orang yang paling memusuhi Allah adalah orang yang memusuhi sahabat Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam , mencela dan merendahkan martabat mereka, padahal Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam telah bersabda yang bermaksud: “Demi Allah, demi Allah, dalam perkara sahabatku, janganlah kalian menjadikan mereka sebagai sasaran (cemuhan dan ejekan), barangsiapa menyakiti mereka maka sungguh dia telah menyakiti aku, dan barangsiapa menyakiti aku maka sungguh ia telah menyakiti Allah, dan barangsiapa menyakiti Allah dikhuatirkan Allah akan menyiksanya.”

Sikap mengejek dan memusuhi sahabat Nabi Shalallahu 'alaihi wassalam kini telah menjadi agama dan akidah bagi sebahagian golongan dan kelompok sesat.

Kita berlindung kepada Allah dari kemurkaannya dan pedih siksanya. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah atas Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi wassalam, para keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikutinya dengan baik.

___________________________
Terbitan : 30 April 2004

Ke atas Ke atas Home Home

Diterbitkan oleh :
Lajnah IT, DPP Kawasan Dungun, Terengganu
http://clik.to/tranung atau http://www.tranungkite.cjb.net
Email : [email protected]  atau : [email protected]

Pandangan dalam laman ini tidak semestinya menunjukkan sikap DPPKD (Dewan Pemuda Pas Kawasan Dungun, Terengganu)